неделя, 4 декември 2011 г.

ЧАСТ III Възникване и развитие на колоезденето във Видин (1905-2010).

Извадки от третата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов”
д-р по физическа култура.

ЧАСТ ТРЕТА
РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ВЪВ ВИДИН И УЧАСТИЕТО НА ДФС”ХИМИК” В СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1970– 1995 ГОДИНА.

През периода 1970-1995 година по нататашно-то популяризиране и развитие на колоезденето във Видин бе осъшествено от секцията по колоездене при ДФС „Химик”.Данните сочат, че още през 1968 година в Химкомбината (най – голямото предприятие във Видин с над 5000 работници и служители по това време) бе изграден спортен клуб „Химик”. За предсе-дател на клуба бе избран Петър Цибрянски, заместник председател Стилян Пешев и за секретар Манол Вълчев на обществени начала. Спортния клуб развива многогодишна дейност в областта на физическата култура и спорта сред работническата младеж. Застъпени са спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика, колоездене и тенис на маса. По тези спортове са провеждани вътрешни първенства, а колоезденето от някой младежи от работническата младеж се използва, като средство за активен отдих. През 1969 - 1970 година в комбината е определена щатна бройка за оперативен работник на спортния клуб. На този щат е назначен Антон Душанов, които в продължение на двадесет години, т.е. до 1990 година е председател на клуба. Антон Душнов още в самото начало се заема с преустройване на работата в спорт-ния клуб в двете основни направления: първо–по нататашното масовизиране на физическата култура и спорта сред работниците и служителите и второ - да се постави началото за селекцията и комплектуването на представителни отбори по спортовете : баскетбол, волейбол и колоездене за участие в различните по ранг републикански първенаства, турнири и състезания. Неговите идей се приемат с разбиране и желание от административното и профсъюзно ръководство на комбината По това време голяма подкрепа на спорт-ния клуб оказват: Стилян Пешев – генерален директор на обединените химически заводи, Петър Цибрянски – зам.-генерален директор на ОХЗ, Стоян Евтимов – генерален директор от 1973 година на обединени химически заводи и Вълко Иванов – председател на комбинатския комитет на профсъюзите.
За постигане на тази цел с голямо желание, усърдие и организационнен опит се заема Антон Душанов.
От края на седемдесетте до деветдесетте години на миналия век СК”Химик”насочи дейността си, както за подобряване на работата с представителния отбор по баскетбол (мъже) участващ в „А” и „Б” РБГ, така и за развитието на спортовете: волейбол, лека атлетика, колоездене, тенис на маса, шахмат, вдигане на тежести и спортна стрелба. Тази разностранна дейност даде основание на ЦС на БСФС с решение № 7 от 30.10.1985 година да трансформира спортния клуб в дружество за физическа култура и спорт. Така в гр. Видин в средата на осемдесетте години на миналия век има вече две физкултурни дружества: ДФС ”Бдин” – II категория и ДФС”Химик” – III категория. През този период значително голяма подкрепа ново-създаденото дружество среща от новоназначения гене-рален директор на химкомбината Цеко Каменов, от зам.-ген. директор Божидар Петров, от Любен Киров - заместник директор по икономическите въпроси, Петко Стефанов – директор на ЗПВ, Никола Димов – зам. директор на ЗПВ, Димитър Антов – главен счетоводител, Дамян Кирилов – н-к цех 100, Асен Нинов – н-к цех „химкорпус”, Димитър Сотиров – гл. счетоводител , Димитър Димитров и много други.
Трябва да се посочи, че още през 1968 година с изграждането на спортния клуб „Химик”, група енусиазисти начело с Цветан Маринов – началник бюро „Оборудване” към СХК направиха опит за образуване на секция колоездене. В ръководството са включени: Цветан Маринов – председател и членове – Камен Кермеджиев, Димитър Друмев (Митко шекера), Боян Йорданов, Никола Георгиев и Йордан. Денков. Две години по късно (на 5. 12.1970 година) за председател на секцията бе избран Стилян Пешев – директор на СХК и зам.-председател Цветан Маринов.За треньор бе привлечен Димитър Бъчваров от Разград.. Изградена бе школа по колоездене с директор на обществени начала Цветан Маринов.
На 15..03.1971 година бившия ГНС прехвърлля колодрума за ползване и стопанисване на СХК. Със строително рззрешение № 313 от 1971 година е дадена възможност на колодрума да се построи масивна сграда на помпена станция и главно канализация при колодрума. На следващата година е дадено и строително разрешение под № 113 от 5.05.1972 година за електрифициране на колодрума. Построена бе дър-вена постройка на площ от около 30 кв.м.Тя съдържа : треньорска стайчка, работилница с хангар за съхра-няване на велосипедите, стая (салон) с умалени размери за обща физическа подготовка и тоалетна. Закупени бяха и нови велосипеди за шосе и писта. Направен бе подбор за сформиране на групи от деца и юноши младша и старша възраст.По този начин в органзирани занимания бяха привлечени около 60 души, но поради липса на велосипеди занимания са водеели около 28-30 души. Същата година са проведени две шосейни състезания. На 8 и 9.06.1971 година видинските колоездачи с два отбора участват в републиканското първенство по колоездене в гр. Пповдив в дисциплината отборно по часовник. Юношите младша възраст заеха 17-то място от 28 отбора, а старша възраст 9-то място от 20 отбора. Секцията по колоездене при ДФС”Химик” просъще-ствува до 1995 година.
През този 25-годишен период са проведени редица градски състезания, критериуми за юноши и ветерани. Проведени са и няколко състезания за купата „Ю.Гагарин” с участието на отбори и от други градове на страната. През 1985 година Видин бе етапен град от обиколката на България. Много добро се представиха в републиканските първенства на писта и шосе състе-зателите: Любен Маринов, Йордан Боянов, Красимир Маринов, Йордан Добрев и Стойчо Иванкин (Китариста). Така например Любен Маринов завършва с челната група на многоетапното в гр. Шумен. Много успешни стартове има в пистовите дисциплини - 3-то място на 1000 м. от място и 4-то на отборно по часов-ник. Най – голям успех Любен Маринов постига заедно с Йордан Боянов, Красимир Маринов, и Йордан Добрев на републиканското първенство през 1974 година в гр. Сливен, където са републикански шам-пиони за мъже на 50 км.отборно.
Велизар Маринов, Стефан Костантинов, Васил Цветанов, Руслан Маринов, Иван Цветанов и Стефан Димитров (родени между 1962-1964 година) участват в редица състезания под ръководството на Трифон Пантев. На РШ в Габрово през 1978-1979 година заемат отборно III място на 4 клм.отборно преследване.
Отлично бе представянето на пионерите, жени-те и девойките под ръководството на Марио Енчев в състезанивта на писта и шосе за купата „Хан Аспарух” в Разград през 1987 година. Така например при пионе-рите на 200 м. от летящ старт Найден Владимиров завоюва златен медал, Пламен Лазаров зае 4-то място и на 5-то място се класира Бойко Трeндафилов. В дисциплината една обиколка от място – Найден Влади-миров завоюва още един златен медал. На 4-то място се класира Пламен Лазаров и на 6-то място Бойко Трeндафилов. На дисциплината шест обиколки отбор-но преследване видинския отбор зае 2-ро място. В крайното класиране за победител на пистата бе обявен Найден Владимиров, което му донесе още един златен медал. Жените също представиха достойно гр. Видин в това състезание. Така например на 10 км. индивиду-ално по часовник Красимира Маркова зае 4-то място, а на 50 км. общ старт 3-то място и спечели бронзов ме-дал. При девойките на 10 км индивидуално по часов-ник Илка Митова се класира на 2-ро мчсто, а на . 50 км общ старт четири километра преди финала кара със спукана задна гума но твърдо рещила да завърши състезанието се класира на петото място. Равносметка от представянето на видинските колоездачи в състеза-нието на писта и шосе в Разград за купата „Хан Аспарух” е: завоюването на три златни, един сребърен и един бронзов медал, както и покриване на изисква-нията на четири кандидат-майсторски норми по коло-ездене.
На републиканското първенство от 22 до 23 април 1989 година в Нова Загора юношите младша възраст на 60 км. общ старт се представиха много добре. На тази дисциплина участваха 116 състезатели. Найден Владимиров,Владимир Маринов и Светоалав Славчев завършиха състезанието с първата финиши-рала група от 53-ма състезатели, постигайки време от 1.25.43 часа. Г.Кирилов завършва с четвъртата група с време 1.26.20 часа и И. Николов с десетета група с време 1.28.36 часа. В отборното класиране за тази дисциплина ДФС”Химик” а сред първите 18 дружествакс общо време 4.17.09 часа.
Юношите младша възраст успешни стартове имат същата година от 5 до 7 май на републиканския личен шампионат в гр. Варна. Тук на 80 км. общ старт участват 71 състезатели. Нйден Владимиров заема второ място с време 2.08.53 часа. На 10 км. индивидуaлно по часовник при участието на 91 състезатели Владимиров след 5-я км. е на 13-то място, а в края на бягането заема 2-ро място с време 14,58 минути.
На републиканското лично отборно първенство през месец юли 1989 година на 500 м от място за юноши младша възраст Найден Владимиров заема второ място с време 34,91 сек, Владимир Маринов – 27 –мо място с време 41.70 сек и Бисер Кръзтев – 29-то (последно място) с време 42,45 сек., а видинския отбор заема 5-то място от седем отбора. На италиянско преследване отбора заема 4-то място от девет отбора.Във видинския отбор участват – Найден Владимиров, Владимир Маринов и Николай Петков.На това републиканско първенство Найден Владимиров заема първото място на 200 м. летящ старт. На тази дисциплина участват 24 души. Другите двама представители на ДФС”Химил” Владимир Маринов и Николай Петков, заемат съответно 17-то и 23-то място с време 13,35 и 14,53 секунди.През месец август 1989 година на републиканското лично отборно първенство за юноши младша възраст Найден Владимиров е републикански шампион на 200 м.летящ старт с време 11,32 сек и на 500 м. от място, пробягвайки ги за 34,56 сек.На двете дисциплини участват 23 състезатели. Другия наш представител Владимир Маринов, заема на 200 м. ЛС- 22-ро място и на 500 м от място 14 – то място. На това състезание на италиянско преследване нашия отбор в състав: Найден Владимиров, Владимир Маринов и Бисер Кръстев заемат 3-то място от седем отбора. На 2000 м индивидуално преследване, след преодоляване на квалификациите и при участието на двадесет състезатели Бисер Кръстев заема 27-то място с време 2.50.51 мин., а Владимир Маринов 19-то с време 2.55.91 мин.
През месец юли 1989 година на републиканската спартакиада за жени в гр. Пазарджик на 10 км инди-видуално по часовник видинските представителки Соня Тошева се класира на 15-то място от 17 участ-ници, а Илка Миткова на 16-то място.
Средата на осемдесетте години от развитието на колоезденето във Видин е характерна с обстоятел-ството, че в нашия град вече се появява, израства и откроява от свойте връстници,както във Видин, така и в страната със много добри физически и спортнo- технически качества, подрастващия колоездач Найден Владимиров. Първите стъпки в колоезденето прави под ръководството на Трифон Пантев (Титко), който и по късно до завършване на състезателната му кариера през 1996 година играе решаваща роля в неговата подготовка. Найден Владимиров е в националния отбор на България от 1987 до 1996 година.
През 1989 г. на традиционните състезания по колоездене в Москва, състояли се на олимпийската писта в Крилатское Найден Владимиров се нареди сред най-добрите. На 1000 м от място той постигна великолепното постижение 1.07.452 минути. На 500 м с летящ старт той финишира с отличния резултат 28.273 секунди, което е нов републикански рекорд за мъже. С тези резултати Найден Владимиров се утвърди сред юношите в началото на деветдесетте години на миналия век като един от най-добрите състезатели на писта в нашата страна.. На следващаиа 1990 година в гр. Лвов – УССР на закрития колодрум в състезанията от турнир „Дружба” Найден Владимиров спечели три призови четвърти места, както следва: в дисциплината 1000 м. от място – с резултат 1.07.79 минути, което е подобрен републикански рекорд за юноши на страната и покрива изискванията за майстор на спорта. Останалите две четвърти места той спечели на дисциплините 4 км отборно преследване и издръжли-вост 80 0биколки, като всяка пета обиколка е спринто-ва и се премира, а последният спринт се премира двойно. Така от края на осемдесетте и началото на деветдесетте години на миналия век видинския коло-ездач Найден Владимиров още в юношеска възраст завладя световни върхове. На първенството на плане-тата за юноши в Англия се класира на четвърто място в бягането на 1000 метра от място. Една година по късно в САЩ зае шеста позиция. Многократен шампион на писта, а неговият рекорд в коронната му дисциплина - 1000 м от място. не е подобрен и досега.
. На репубкуканското лично отборно първенство проведено в гр. София на 7 – 8 .VII 1990 година на 200 м. летящ старт нашите състезатели юноши младша възраст Владимир Маринов,Георги Кирилов и Петро-слав Перунов заемат съответно – 16-то,17-то и 18-то място от осемнадесет стартирали състезатели на тази дисциплина. На 2000 м индивидуално преследване на писта за юноши младша възраст Бисер Симеонов заема 17-то масто с време 2.55.51. минути, а Владимир Мари-нов 19-то място с време 2.56.51 минути. На издръжли-вост по точки Бисер Симеонов е на 12-то място със 17 точки. На дисциплината 500 м. от място участват 20 състеатели юноши младша възраст. Нашите представи-тели Бисер Симеонов с време 39,907 минути заема 15-то място, а Владимир Маринов 18-то място с време 41,600 минути.
През 1990 година Трифон Пантев и Олег Анриев подготвят около 30 колоездачи за критериумите по улиците на града. Всред тях са Бисер Симов, Георги Иванов, Иво Владимиров (брат на Найден Владини-ров) и други. Тези момчета участват в редица състеза-ния през деветдесетте години.
През седемдесетте и осемдесетте години на миналия век секцията по колоездене разви голяма дейност и срeд ветераните. Това бяха колоездачите от легендарното видинско колоездачно дружество „Стрела” (родените между 1905 -1920 година) и техните потомци родени след 1933 година. Бяха проведени десетки състезания на шосе и писта. Проведоха се коло-походи с маршрут: Видин-Кула-Георги Дамяново. Видин; Кула и обратно; Видин – Димово и обратно; Видин – Арчар и обратно. Проведени бяха и критериуми по улиците на гр. Видин. На взаймно гостуване се проведоха срещи с гр. Зайчар (бивша Югославия).От 12 до 15 юни 1975 годиа ветераните участваха в коло-похода: Видин-София-Пловдив-Димитровград-Чирпан и Янина гора (Хасковски окръг). Сред участниците бяха: Панто Христов, Цани Коняров, Борис Илиев (Джоки), Ангел Николов (Анцко), Йордан Денков, Наско, Ринката, Васил Мицев (Цико), Филип, Ангел (Галата) и други.
Ветераните учатваха и в редица републикански прояви в Разград, Пазарджик, Пловдив, София и други градиве на страната.
Голям принос за развитието на колоезденето през седемдесетте и осемдесетте години на XX – ия век имат и ОС на БСФС и ДФС”Бдин” в лицето на техни-те председатели; Илия Любенов, Петър Стоянов, Иван Георгиев, Тодор Тодоров и Димитър Георгиев. През
този период бюрата на тези организации приеха редица решения за подобряване на работата за развитието на колоезденето в гр. Видин.
На основа на постигнатите резултати от популяризиране и развитие на колоезденето във Видин през периода 1970-1995 година могат да се направят следните
обобщения;
1. През този 25-годишен период колоезденето продължи своето популяризиране и развитие във Видин под ръководството на секция колоездене при ДФС”Химик”.
2. През 1970 година бившия ГНС прехвърлля колодрума за ползване и стопанисване на СХК. Построена бе масивна сграда канализация През 1972 година колодрума е електрифициран. Построена бе дървена постройка на площ от около 30 кв.м.съдържаща: треньорска стайчка, работилница с хангар за съхраняване на велосипедите, стая (салон) с умалени размери за обща физическа подготовка и тоалетна.
3. Видинските колоездачи юноши младша и старша възраст участваха в редица републикански първенства, където достойно представиха родния си град Така например на състезанието на писта и шосе в Разград за купата „Хан Аспарух” бяха завоювани три златни, един сребърен и един бронзов медал. Покрити бяха и изискванията за четири кандидат майсторски норми.
4. Видинския колоездач Найден Владимиров още в юношеска възраст завладя световните върхове. На първенството на планетата за юноши в Англия се класира на четвърто място в бягането на 1000 метра от място. Една година по късно в САЩ зае шеста позиция. Многократен шампион на писта, а неговия рекорд в коронната му дисциплина 1000 м от място, не е подобрен и досега.
През седемдесетте и осемдесетте години активно в спорно-състезателния живот се включиват и колоездачите от легендарното видинското колоездачно дружество „Стрела” (родените между 1905 -1920 година) и техните потомци родени след 1933 година. Бяха проведени десетки състезания на шосе и писта. От 12 до 15 юни 1975 годиа ветераните участва-ха в коло-похода: Видин-София-Пловдив-Дими-тровград Чирпан и Янина гора (Хасковски окръг), където достойно представиха гр. Видиа.


1.12.2011 г.
гр. Видин Иван Маринов

Няма коментари: