неделя, 4 декември 2011 г.

ЧАСТ V Възникване и развитие на колоезденето във Видин (1905-2010)

Извадки от петата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов”
д-р по физическа култура.

ЧАСТ ПЕТА
ПРИНОСЪТ НА ОС на БТС и ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО”БОНОНИЯ” ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ВЪВ ВИДИН ПРЕЗ
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
Туристическото движение в България има над 100-годишна история.Както е известно туристическото дружество в нашата страна е основано от Алеко Константинов и Иван Вазов на „Черни връх” през 1895 година. От тогава насам то миогократно е претърпявало различни структурни и организационни преобразова-ния, но основните средства свързани с двигателната дейност на хората сред природата остават непроменени. Особено голям подем и масовизиране на туризма в нашата страна настъпва след 5 юни 1957 година, когато се създава новият БТС, изграден по производственно - териториален признак с окръжни съвети, дружества и секции по предприятия, учреждения, учебни заведения и села.
От края на петдесетте до началото на девет-десетте години изградения Окръжен съвет на Бълга-рския туристически съюз (ОС на БТС) и туристическо дружество „Бонония” във Видин развиват значителна по мащаби организационна и спортно-туристическа дейно-ст.Във предприятията и учебните заведения, както във Видин, така и в във бившия Видински окръг се изгради-ха секции по туризъм, които в продължение на повече от двадесет години развиха масово оздравителна работа с различните средства на туристическата дейност.Едно от тези средства е колотуризма.
За тази цел към ОС на БТС бе изградена комисия по колотуризъм, която дълги години работи под ръководството на Трифон Пантев (Титко). Към туристи-ческо дружество”Бонония” е изграден колоклуб,който е организационното звено на целия актив на колотуризма в града, съсредоточен в предприятията, учрежденията и учебните заведения на територията на Видин. От шест-десетте до деветдесетте години средния брой на коло-туристите в града е между 80-100 души в това число и постоянно присъствие на около 20-25 ветерани. През седемдесетте години колоклуба е оглавяван от Симеон Георгиев, който заедно с Евгени Христов завършват централната школа във Велинград за инструктори по колотуризъм.По това време в ръководството на клуба освен тях са включени и Стефан Димиров, Светли Младенов и ветераните Йордан Денков и Панто Христов, които развиват значителна дейност за популя-ризиране и развитие на колотуризма в града и окръга. За разностранната колотуристическа дейност в град Видин и Видинския край от шестдесетте до края на деветдесетте години на миналия век имат оперативните работници – м.с.Тодар Петров (Токо)-зам-председател и м.с. Милчо Василев – завеждащ »Учебно-спортния отдел» на ОС на БТС, Велико Петков и Найден Петров (1905-1988) от дружество «Бонония», както и м.с. Тошо Маркин - един от най-дейните сътрудници и изтъкнати състезатели по колотуризъм във Видинския край.
Така организирана и канализирана дейността ОС на БТС и туристическо дружество «Бонония» повече от 30 години проведоха десетки еднодневни и двудневни коло-походи през летния сезон до Албутинския манастир, кулата « Кастрамаркс « в гр. Кула, мест-ността «Божурица», пещера «Магура», паметника на капитан Киряев до раковския манастир, добридолския манастир и други забележителни местности във Видинския край.
През шестдесетте години бяха органиюирани и проведени многократно и коло-походи с маршрут: Видин – Лом – Михайловград – Белоградчик – Кула – Видин. За тази цел бе учредена купа «Боян Чонос» от ОК на ДКМС – Видин. Носител на купата по колотуризъм в три поредни години (1966,1967 и 1968) станаха възпитаниците на техникума в с Грамада.
През 1974 година колоклуба се включи със свои представители във „Всенародния колоездачен поход по огнената диря на септември 1944 г.”, посветен на 30-годишнината от социалистическата революция в България. Със специални грамоти бяха наградени Трифон Пантев, Ева Георгиева, Маргарита Пантева и други,послучай успешното им участие в тази масова колоездачна проява в нашата страна.
Традиционно в обшина Видин се провежда колорали за купата «Рилко Флоров».Това колорали се провежда съвместно между туристическо дружество» «Бонония» и СОУ»Христо Ботев» Впослкедствие тази проява преминава в спортно-туристически празник за ученици, който се провежда и до днес, с подкрепата на община Видин.
В края на шестдесетте години по идея на ОС на БТС и туристическо дружество «Бонония» се проведе първия коло-поход по стъпките на Първа Българска армия. За тази високо патриотична колоездачна проява м.с. Милчо Василев- дългогодишен завеждащ отдел «Учебно-спортен» при ОС на БТС – Видин в спомените си споделя» «...Многократно бе обсъждана идеята за преминаване с колелета по стъпките на Първа
Българска армия. Разработен бе маршрута по етапи за преминаване през територията на бивша Югославия и Унгари. Водена бе коренспонденция с българските посолства в тези страни.Пълна подкрепа получихме от командира на Първа Българска армия генерал Владимир
Стойчев. Ние група от 14 души от град Видин бяхме първите в България дръзнали да изминат 855 клм от пътя на Първа Българска армия до балатонското езеро и геройчните боеве на българските войници при река Драва. Поднесохме цветя на паметниците при Буковар, Махач, най-голямото българско гробище при „Харкан”. Тук в „Харкан” открихме и снимахме паметниците на загиналите войници от Видински окръг. Мнозина от близките на загиналите незнаеха за тези паметници. Снимките ги предадохме в музвя на град Видин...”
Трябва да се опбележи, че по този маршрут по стъпките на Първа Българска армия с обща дължина от 855 клм преминати в 12 етапа са проведени три коло-похода.
• Първи коло-поход от 13 юни до 6 юли 1969 г. Участват 14 души;
• Втори коло-поход от 3 до 25 юли 1971 г. Участват 14 души;
• Трети коло-поход от 20 юни до 10 юли 1973 г. Участват 13 души;

Интерес представляват разработенииите проекти за „Дунавския вело маршрут”, който се изпълнява в партньорство: от Агенцията за Регионално Развитие и Бизнес център – Видин (водещ партньор) и партньори - Румънска асоциация за индустриална електроника и софтуер - Олтения (АРИЕС Олтения) и Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия (ПЛИММ – Калафат). Вторият проект е под наслов “Качи се на колело” и е свързан с развитието на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани”. Този проект се изпълнява също от Агенцията за Регионално Развитие и бизнес център – Видин. в партньорство с Регионалния Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия и Агенцията за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана, България.
.Основната идея на проектите е да се положат общи усилия от партньорите в популяризирaнето и развитието на туризъма по пека Дунав в региона между България и Румъния и планинското колоездене в Западните Балкани. Тези проекти по своята същност са уникални и ще довеат до по нататашното популя-рииране и развитие на колотуризма във Видин и Видинския край.
За мащабността на тези проекти може да се добие по пълна представа от следните информационни материала на екипа осъществяващ тяхното прове-ждане.
Единият материал е свързан със съобщението до международните и местни медии от 16.08.2011 година. относно: Провеждане на промоционална обиколка по река Дунав с журналисти, с оглед популяризиране на проекта в техните страни. В това съобщение се посочва: ‘ ...Промоционална обиколка по Дунав за журна-листи ще се организира по един от първите в северозападна България проекти, финансиран по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. – проект “Дунавски вело маршрут”.На 3-ти септември стартира организирана по проекта обиколка на велосипед и лодка на 30 международни и местни журналисти за период от 10 дни, която ще следва пътя на река Дунав в България и Румъния. Промоционалната обиколката ще се проведе по маршрута:
3-ти септември - Дробета Турно Северин /Румъния/; 4-ти септември - Ешелница, /Румъния/; 5-ти септември – Видин; 6-ти септември – Белоградчик; 7-ми септември – Свищов; 8-ми септември – Русе; 9-ти септември – Сребърна; 10-ти и 11-ти септември - Делта на Дунав /Румъния/.
За осъществяване на обиколката Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, която е Водещ партньор по проекта “Дунавски вело маршрут”, осигурява настаняване, храна и организиран транспорт с автобус по горепосочения маршрут, 20 велосипеда подходящи за дълъг преход и 5 двуместни туристи-чески каяка. В програмата е предвидено всяка вечер в различните населени места да бъде организирана вечеря с презентации на местни заинтересовани лица, които да направят презентация на възможностите за туризъм в региона.
Участниците в обиколката ще осъществяват преходи с велосипеди и каяци до 30 км на ден, а през останалото време ще посещават атрактивни за региона забележи-телности. Към участниците няма специални изисква-ния за предишен опит в участие в подобни преходи или тренировки в колоездене или гребане. Всеки, който има желание да участва трябва да е в добро физическо здраве и да е представител на медия, в която има възможност за публикация на информация, свързана с туризма. Дунавският инфо тур е безплатна 10-дневна промоционална обиколка за международни и местни журналисти, която ще покаже забележителностите, историята, кухнята и местното туристическо предлагане в цялата погранична област на България и Румъния от Железни врати до Делтата на Дунав. Участниците в тура ще имат възможност да карат колело или каяк преминавайки по най-красивите места по река Дунав и след края на обиколката от журналистите се очаква да споделят преживяванията си от инфо тура чрез своите медии до всички заинтересовани туристи от Европа и целия свят.
До момента заявилите желание за участие журналисти са общо 21 и са представители на медии от Австрия, Германия, Унгария, Румъния и България. Медиите, в които работят са както телевизии, така и радиа, специализирани издания за туризъм, електронни медии. До крайния срок за записване (26.08.2011) очакваме потвърждение и от представители на медии в Холандия и Сърбия.
Промоционалната вело обиколка по река Дунав, с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и Румъния е първата по рода си, организирана на територията на двете държави в цялата им погранична област. Идеята е заимствана от подобна организирана обиколка на територията на Република Сърбия.
Финансирането на промоционалната обиколка за журналисти е в рамките на проекта “Дунавски вело маршрут”, изпълняван от Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин. Проектът се изпълнява по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013, която е финансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Партньори по проекта са Румънска асоциация за индустриална електроника и софтуер - Олтения (АРИЕС Олтения) и Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия (ПЛИММ – Калафат).
Основната цел на проект “Дунавски Вело маршрут” е да насърчи и развие трансграничния туризъм по река Дунав в Румъния и България. По-конкретно, проектът има за цел продължаване на добре познатия велосипеден маршрут Евро вело 6 от Атлантика до Черно море; развитие и популяризиране на различни форми на туризъм по река Дунав и промоциране на велотуризма по поречието на река Дунав между България и Румъния като туристическа дестинация....»
Евтим Стефанов (ръководител на проектите) в резюмиран вид дава следното описание на друия проект:
„На 29.07.2011г. стартира проект “Качи се на колело – развитие на маршрути за планинско колоездене в Западните Балкани”, изпълняван от Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин. Проекта се финансира по Трансгранична програма България – Сърбия. Партньори за изпълнение на предвидените дейности са: Регионален Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия и Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана, България.
Главната цел на проекта е да допринесе за съвместното развитие на туризма на трансграничния регион чрез насърчаването и създаването на условия за практикуване на туризъм - планинско колоездене, създаване на връзки между местните туристически фирми в трансграничния регион и подобряване на тяхната конкурентноспособност със специлно отноше-ние към опазването на околната среда.
В рамките на 18 месеца след стартирането на проекта в периода 29.07.2011г. – 28.01.2013г. се предвижда изграждане на дребномащабна инфрастру-ктура, свързана с околната среда, състояща се в постигането на проектните резултати, а именно:
* 140 км почистени планински пътеки;
* 375 км маршрути за планинско колоездене с поставени табели – 275 в България и 100 в Сърбия;
* поставени 1500 малки знаци; 750 средни и 44 големи табели в трансграничната зона;
* поставени 24 места за пикник - 17 в България и 7 в Сърбия;
* промоция на планинското колоездене в трансграничният регион на Западните Балкани чрез 3000 брошури; 3000 карти; GPS софтуер за карта; 500 диска с филм; презентация на 2 туристически изкложения; 40 участника в организираната промоцио-нална обиколка за представители на вело организации, международни журналисти и екипа по проекта.
Целевите групи на проекта са:
*100 местни туристически фирми от трансграничният регион /хотели, рестора-нти, доставчици на услуги и др. / представени в промо материалите;
*50 туриста по планинско колоездене в този регион;
*1000 туриста по планинско колоездене от столиците София и Белград;
*1000000 туриста по планинско колоездене от Европа.

1.12.2011 г.
гр, Видин Иван Маринов

Няма коментари: