неделя, 4 декември 2011 г.

ЧАСТ VI . ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА КК"СТРЕЛА"-ВИДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1903 - 2010 Г.

Извадки от шестата част на книгата : ”Възникване и развитие на колоезденето във Видин” (1905-2010).
Автор: Иван Иванов Маринов”
д-р по физическа култура.

Хронология

на преименуването и структурните промени на КК”Стрела” във Видин
през периода 1903 – 2010 година

 От 1897 до 1903 г. във Видин е имало организирани колоездачи, като самостоятелна група (секция) към видинското юнашко гимнастическо дружество „Бдински юнак”, с основател и ръководител Георги Иванов (юнака)
 От 1905 до 1947 г. Съюзно колоездачно дружестяво „Стрела”.
 От 12.01.1947 до 30.11.1994 г. секция по колоездене при НФД „Бенковски – Спортист”, а след това после-дователно на ДФС”Бенковски”, ДФС”Бдин” и ДФС ”Химик” – Видин..
 От 30.11.1994 г. и понастоящем (2010 г.) – колоездачен клуб „Стрела”. Това става, след като на 30.11.1994 г. е закрита секция колоездене към ДФС”Химик” и е учреден колоездачен клуб „Стрела” (чието име е възобновено от 1905 - 1947 г.), като самостоятелна юридическа спортна единица.

Председатели

на настоятелствата, а по късно и на секциите по колоездене към дружествата за физическа култура и спорт и КК „Стрела” в гр. Видин
през периода 1903 – 2010 г.

• От 1903 до 1905 г, - председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1905 г. - председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1906 г председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1907 г. председател (не се знае) I войвода Георги Иванов, II войвода Цано Цанов;
• 1908 г.Дружеството престава да съществува:
• 1909 г. Дружеството престава да съществува:
• 1910 г. Дружеството престава да съществува:
• 1911 г.Дружеството възобновява дейността си. Председател (не се знае)
• 1912-1913 г. Дружеството прекратява дейността си;
• 1914 г. на 8,11,1914 г, за кратко време се възражда дейността на дружеството, и при голям ентусиазъм 15 колоездачи със собствени велосибеди участват във войната;
• От 1915 до 1923 г. – дружеството е било в пълно бездействие;
• 1924 г.От тази година колоезданото дружество започва да развива значителна дейност. Председател на настоятелство-то е капитан Мицев;
• 1925 г. Председател на настоятелството е Петко Дочков;
• 1926 г. Председател на настоятелството е капитан Мицев;
• 1927 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1928 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1929 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1930 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1931 г. Председател на настоятелството е Любен Михайлов;
• 1932 г. Председател на настоятелството е Генади Грамадски;
• 1933 г. Председател на настоятелството е Генади Грамадски;
• 1934 г. Председател на настоятелството е Генади Грамадски;
• 1935 г. Пред. на настоятелството е Христо Христакиев;
• 1936 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1937 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1938 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1939 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1940 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1941 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1942 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1943 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1944 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1945 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1946 г. Пред. на настоятелството е д-р Асен Веселинов;
• 1947 г. На 12.01.1947 г. е проведено общо редовно годишно събрание на Народно дружество за гимнастика и спорт „Георги Бенковски”. По точка 4 от дневния ред се взема решение за сливане на дружеството с местното колоездачно дружество „Стрела” и туристическо дружество „Бонония”. За председател на новообразуваното НФД „Бенковски – Спортист” единодушно е избран Витко Иванов (Бако). В ръководството е включен Йордан Денков, като представител на колоездачните среди във Видин;
• 1948 г. НФД „Бенковски – Спортист” – отговорник за колоезденето е Йордан Денков;
• 1949 г. На 7.08.1949 г. се провежда общо годишно събрание на НФД”Бенковски-Спортист”. По първа точка от дневния ред се обсъжда доклад за решенията на втория пленум на Народния физкултурен съюз (НФС) за реорганизация на дружествата, съгласно Окръжно № 1. Според това окръжно, дружествата се изграждат на териториално-производствен принцип. Взето е решение занапред дружеството да носи името НФД”Георги Бенковски”. За председател е избран Велко Атанасов. За завеждащ сектор колоездене е избран Йордан Денков и Александър Бечев за мотоцикледния спорт.
• 1950 г. ФД’Бенковски”. Пред. на секция колоездене е Йордан Денков;
• 1951 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1952 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1953 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1954 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1955 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Йордан Денков;
• 1956 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Панто Христов;
• 1957 г.ФД’Бенковски”. Пред. на секцията е Панто Христов;
• 1958 г. ФД’Бенковски” Пред. на секцията е Иван Терзиев;
• 1959 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секцията е Иван Терзиев;
• 1960 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секцията е Иван Терзиев;
• 1961 г.ДФС’Бенковски”.Пред. на секцията е Анани Ананиев;
• 1962 г. ДФС’Бенковски”.Пред. на секцията е Анани Ананиев
• 1963г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1964г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1965г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1966г.ДФС’Бенковски”Пред. на секция е Богослав Илински;
• 1967 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секция е Андрей Стоянов;
• 1968 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секция е Андрей Стоянов;
• 1969 г. ДФС’Бенковски”. Пред. на секция е Андрей Стоянов;
• 1970 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Петър Цибрянски;
• 1971 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Стилян Пешев;
• 1972 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Иван Доройнов;
• 1973 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Иван Доройнов;
• 1974 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1975 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1976 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1977 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1978 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1979 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1980 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1981 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1982 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1983 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1984 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1985 г. ДФС„Химик”. Пред. на секция е Александър Вълков;
• 1986 г. ДФС„Химик”. Пред. на секция е Александър Вълков;
• 1987 г. ДФС „Химик”.Пред. на секция е.Александър Вълков;
• 1988 г. ДФС „Химик”.Пред. на секция е Александър Вълков;
• 1989 г. ДФС „Химик”.Пред. на секция е.Александър Вълков;
• 1990 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1991 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Цветан Маринов;
• 1992 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Емил Стоянов;
• 1993 г. ДФС „Химик”. Пред. на секция е Емил Стоянов;
• 1994 г. КК”Стрела”. Пред.на клуба е Симеон Кръстев;
• 1995 г. КК”Стрела”. Пред.на клуба е Симеон Кръстев;
• 1996 г. КК”Стрела”. Пред.на клуба е Емил Стоянов;
• От 1997 до 2002 г. През този период в продължение на шест години председател на колоездачен клуб „Стрела” не е имало. Трифон Пантев (Титко) е съвместявал на обществени начала организационната, домакинската, монтьорската и треньорската дейност.
• 2003 г. Президент на КК”Стрела” е д-р Петко Тонев;
• 2004 г. Президент на КК”Стрела” е д-р Петко Тонев;
• От 2005 и понастоящем (2010 г.) президент на КК”Стрела” е Венцислав Тодоров;


Треньори

по колоездене във Видин през
периода 1905 – 2010 година
От 1905 до 1924 г. – няма сведения за организирани тренировъчни занимания по колоездене.
От 1925 до 1946 г. Общата физическа подготовка на членовете се е извършвала организирано от войводите на колоездачното дружество.
От 1947 до 1957 г. Някой от ветераните по колоездене, като Йордан Денков, Панто Христов, Борис Илиев, Васил Друмев и други са предавали своя опит на желаещите да се занимават с колоездене. От този опит са се възползвали – братята Васил и Боян Денкови, Трифон Пантев, Александър Врачански, Али Алиев, Стефан Костов, Иван Георгиев, Младен Костов, Марин Петров и други.
От 1957 до 1964 – треньор към ДФС „Бенковски” е Георги Кръстев (Жоро) от гр. Бургас.
От 1965 до 1968 - треньор към ДФС „Бенковски” е Никола Бойчев от гр. Стара Загора.
1969 г. – треньор по колоездене към ДФС”Бенковски” – не е имало.
От 1970 до 1974 г. треньор към ДФС „Химик” е Димитър Бъчваров от Разград.
1975 г. треньор към ДФС „Химик” е Евдоким Борисов.
От 1975 до 1976 г. треньор към ДФС „Химик” е Иван Славов от Разград.
От 1977 до 1984 г. треньор по колоездене към ДФС „Химик” е Трифон Пантев, който е съвместявал на обществени начала, организационната треньорската и монтьорската дейност.
От 1985 до 1986 г. треньор към ДФС „Химик” е Кирил Георгиев.
От 1987 до 1989 г. треньор към ДФС „Химик” е Марко Енчев от гр. Сливен.
От 1989 до1999 г. Треньор към ДФС”Химик” (до 1994), а след това към КК”Стрела” е Трифон Пантев, който е съвместявал на обществени начала, организационната, треньорската и монтьорската дейност.
2000 г. треньор към КК”Стрела е Кирил Георгиев.
От 2001 до 2009 г. треньор към КК”Стрела е Велизар Маринов, а към КД ”Бонония 2001 к” Камен Кермеджиев (2001-208).
2010 г. треньор към КК”Стрела е бил Найден Владимиров
2011 г. треньор към КК”Стрела е Велизар Маринов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Архив колоездачен клуб :Стрела” – Видин 1980-2010 г.
2. Антонов, Н.,Д.Джаров, С.Петров и К.Величков. С герба на републиката.София, МФ.1984 г.
3. Асенов, Г. (от с. Иново) Личен архив (1955-1970) .
4. Български колоездачен съюз,спортен календар и наредби. 2007 г.
5. Боянов,Б. (Баката) Личен архив (1955-1970) .
6. Божинов К. Личен архив (1955-1970). .
7. Василев М. (Бомбата) Личен архив (1955-1970)..
8. Василев Милчо Личен архив (1965-1990).
9. Георгиев, П.. Едно интересно колоездачно състезание.В-к „Червено знаме”,брой 47 от 22.10 1955 г.
10. Георгиев Ив. (Шкуй) Личен архив (1955-1970).
11. Георгиев Б. (Боби) Личен архив (1955-1970).
12. Георгиев П. Личен архив (1950-1990).
13. Дирекция ДА – Видин. Фонд 17 к,оп.1,АЕ 38..
14. Дирекция ДА – Видин ЧП № 474 А,ае 2,л. 6, 8...
15. Дирекция ДА – Видин ЧП № 475, ае 6.
16. Дирекция ДА – Видин ЧП № 475,,а.е.7, л.1 и 8.
17. Дирекция ДА – Видин ЧП № 474 А ае 2,л.5..
18. Дирекция ДА – Видин ЧП № 475,,,а.е.5.
19. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17, оп.1.а.е. 3.
20. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.3.а.е. 2.
21. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 61.
22. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 64.
23. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 68.
24. Дирекция ДА – Видин Ф.№ 17 к , оп.1.а.е. 73
25. Денков Й. Личен архив (1935-1980).
26. Железов Ст. (Теки) Личен архив (1955-1970).
27. Иванов,К.,С.Василев и С.Стоянов. 25 години спорт в социалистическа България.София,МФ,1969 г..
28. Костов,Б и П.Кочанов. „Димово спортен аламанах” ИК”Старт”,2009.
29. Кермеджиев К. Личен архив (1955-1970).
30. Кермеджиев Д. Личен архив (2000-2008) .
31. Любенов П. Личен архив (2000-2008).
32. Лишков,Х.Има ли колодрум във Видин.в-к „Дунав”,от 22.08.2001 г.
33. Лишков.Х. С идеализъм за видинското колоездене.. В-к „Дунав” от 20.07.2001 г.
34. Лишков,Х. 100 години от създаването на колоездачен клуб „Стрела” гр.Видин..23.08.2003 г.
35. Лишков, Д. Спомени 1924-1936 г.Държ.архив-Видин..
36. Милушев, П.По писти и шосета.София,НФ,1988 г.
37. Маринов Иво Личен архив (1955-1970) .
38. Маринов Ив. Личен архив (1955-1970).
39. Маринов Цв. Личен архив (1970-1990).
40. Нанков,И.,В.Божиков и П.Милушев.100 години. Български колоездачен съюз. Декември,2002, София.
41. Николов,Б.(Боро Йонкиния) Личен архив (1950-1990).
42. Николов М. (Фери) Личен архив (1955-1970).
43. Първанов,И. Колоездачна обиколка на окръга. в-к”Червено знаме” от 1977 г.
44. Петров М. (Минко) Личен архив (1955-1970).
45. Петров Цв. Личен архив (1955-1970).
46. Пантев Т. (Титко) Личен архив (1947-2010).
47. Райчев Н. Личен архив (1955-1970).
48. Сокачев П. Личен архив (1960-1970).
49. Ангелов Ев. (Биги) Личен архив (1955-1970).
50. Ангелов Ст. (Ижката) Личен архив (1955-1970).
51. Сашов А. Личен архив (2000-2008).
52. Стефанов Евтим (ръководител на проектите: „Дунавски вело маршрут” и„Качи се на колело”(2007-2013 г.).. Експозе за съдържанието на двата проекта.
53. Тонев П. Личен архив (2000-2003).
54. Тодоров,Ив. (Вечко) Личен архив (1955-1970).
55. Томов Н. (Китаеца) Личен архив (1955-1970).
56. Христов П. Личен архив (1935-1980).
57. Цветанов Л. Личен архив (1970-1975).
58. Яръмов,Х. Гордостта и славата на видинския спорт. Албум ,1969 г.
547


1.12.2010 г.
гр.Видин Иван Маринов

Няма коментари: